Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Data: 14.02.2024 r., godz. 15.14    Liczba odwiedzających: 504

Screenshot 2024-02-14 at 15-20-27 Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 - Powiat Grodziski.png (42 KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

W ramach Programu zabezpieczyliśmy miejsca dla:

50 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną,

16 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 6 osób z niepełnosprawnością sprzężoną

13 dzieci.

Osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwał roczny limit godzin usług asystenckich do wykorzystania. Dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności 360 godzin/ rocznie, dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 300 godzin/ rocznie.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Zgłoszenie do Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w siedzibie i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem:

http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl/ - Aktualności

http://www.bip.pcpr.powiat-grodziski.pl/ - Wnioski do pobrania - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami

lub pod nr tel: 22 724 15 70 wew. 26.