Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 125/P/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2024 r.

Data: 27.03.2024 r., godz. 15.46    Liczba odwiedzających: 453

w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – ul. Długą, działka nr 114/10 o pow. 0,0025 ha, obr. 0025-06-04, m. Milanówek.

Obwieszczenie.pdf (264 KB)