Decyzja nr 234/P/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Data: 13.07.2023 r., godz. 14.32    Liczba odwiedzających: 310

w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - ul. Kochanowskiego, położonego w obrębie 0016 05-16, jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji i budynków jako działka nr 55/27 o pow. 0,0228 ha.

Decyzja nr 234/P/2023.pdf (1.57 MB)