Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego dotyczące prowadzonych postępowań o potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntów

Data: 11.10.2023 r., godz. 15.08    Liczba odwiedzających: 331