Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Data: 12.10.2023 r., godz. 11.14    Liczba odwiedzających: 420

Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim.

treść ogłoszenia