Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w latach 2024-2028 pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie"

Data: 08.11.2023 r., godz. 14.32    Liczba odwiedzających: 281