Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

6587
Umożliwia interesantom adresowanie do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji urzędowej, min podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dn. 10 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) bezpieczny podpis elektroniczny, to podpis, który:

- jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
- jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
- jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług drogą elektroniczną, prowadzonych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych zapraszamy na stronę ePUAP w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sposobu komunikowania i załatwiania spraw urzędowych.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy:

- założyć bezpłatne konto użytkownika na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), pod adresem http://epuap.gov.pl
- zlokalizować Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w portalu e-PUAP,
- wypełnić wniosek do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (na stronie e-PUAP), lub dołączyć online dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

Akceptowalne formaty załączników określone w załączniku do Rozporządzenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism to: doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml.

Link do skrzynki - formularza

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Informatykiem Marcinem Lasockim numer tel.: (0-22) 724 18 33 wew. 228.