Rzecznik Konsumentów

Liczba odwiedzających: 5578

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka Domżalska-Łajtar

Adres: 
ul. Daleka 11A (2 piętro, pokój nr 222)
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Kontakt:
tel. (22) 300 85 24 

Informacje o zmianach w dyżurze zamieszczane są w ogłoszeniach na stronie Starostwa.

Dyżur Rzecznika odbywa się w następujące dni: 

  • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00,
  • środa w godzinach 8:00 – 11:00,
  • czwartek w godzinach 13:30 – 16:30.


Wnioski można składać: 
– w godzinach pracy Starostwa w Punkcie Obsługi Mieszkańca (budynek Starostwa ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), 
– w drodze wiadomości elektronicznej na adres: starostwo@powiat-grodziski.pl
– poprzez ePUAP
– oraz za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny Starostwa (STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki). 


Zadania 
Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należy: 
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
5) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: 
• Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 222 66 76 76 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora, 
porady@dlakonsumentow.pl,
http://www.federacja-konsumentow.org.pl Federacja Konsumentów,
http://www.konsumenci.org Fundacja Konsumentów,
http://www.konsument.gov.pl Europejskie Centrum Konsumenckie Polska właściwe w sprawach transgranicznych (pomiędzy polskim konsumentem a przedsiębiorcą z UE, Wielkiej Brytanii, Islandii i Norwegii), tel. (22) 55 60 600, dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00, zapytania konsumenckie: eccnet-pl@ec.europa.eu

Wzory pism:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/
https://konsumenci.org/szukam-wiedzy/wzory-pism