Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Żabia Wola

5213
SZLAKI TURYSTYCZNE

Piękne krajobrazy oraz zabytki zachęcają do odwiedzenia Żabiej Woli w czasie weekendów, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Na terenie Gminy nie ma oznakowanych ścieżek rowerowych, jednak duża liczba malowniczych dróg gruntowych, które można traktować jako szlaki rowerowe lub piesze, sprawia, że teren Gminy jest atrakcyjny dla miłośników wycieczek rowerowych oraz długich spacerów. Na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej umiejscowiona jest mapa, która wskazuje na szlaki turystyczne znajdujące się w okolicy. Na mapie zostały zaznaczone ciekawe miejsca historyczne, turystyczne, z którymi związani byli: Józef Chełmoński i Wojciech Siemion.

Trasy piesze i rowerowe znajdujące się na terenie Gminy Żabia Wola:

1. Siestrzeń-Żelechów-Ojrzanów-Zareby Dwory, dolina Rokitnicy, lasy, dolina Mrowna, Utrata, zabytki (dwory, kościół, folwark).

2. Ojrzanów - Zaręby - Pieńki Zarębskie – Skuły Folwark, dolina Utraty, Uroczysko Skuły-Wschód, Rezerwat „Skulski Las".

3. Skuły - Bartoszówka - Piotrkowice - Redlanka - Petrykozy Uroczysko „Skuły-Wschód", rezerwat Skulski Las, działki rekreacyjne, Lasy Petrykowskie, dolina Korczunku, dolina Pisi Tucznej, dwór w Petrykozach, stawy, skansen.

4. Petrykozy - Lasek - Grzegorzewice Dwór, stawy, lasy

5. Grzegorzewice - Pieńki Słubickie - Słubice - Oddział - Grzymek Stawy grzegorzewickie, Uroczysko Skuły - Zachód, rezerwat „Skulskie Dęby", działki rekreacyjne, zalew, dwory, okolice Pisi Tucznej

6. Osowiec - Musuły - Władysławów -Zalesie - Żabia Wola Dwory, dolina Mrowny, las Książenice, stawy, osiedla mieszkaniowe (folwarki)

7. Grzymek - Bieniewiec- Oddział - Grzmiąca -Ciepłe – SkułyZbiornik Grzymek, wzdłuż doliny Pisi Tucznej, pałac, kościół

8. Szlak dawnych dworów: ·Osowieć- Żabia Wola - Władysławów- Siestrzeń - Ojrzanów- Petrykozy-Grzegorzewice – Grzmiąca

Przez obszar Gminy Żabia Wola przechodzą następujące szlaki turystyczne:

1. Korytów-Kamionka-Grzegorzewice-Skuły (16.5 km) Jest to malownicza trasa doliną Pisi Gągoliny, wiodąca m.in. przez przełom rzeczki na krawędzi Wysoczyzny Rawskiej. W otoczeniu urozmaicone lasy dawnej Puszczy Jaktorowskiej, Zabytki Radziejowic i Skuł.

2. Jaktorów-Kuklówka-Grzymek-Oddział-Grzmiąca-Skuły (16.9 km) Szlak wzdłuż rzeczki Pisi Tucznej. Interesujący, falisty krajobraz na Krawędzi Wysoczyzny rawskiej. Stawy młyńskie, malownicze zagajniki, zabytki.

3. Skuły-Las Skulski-Skuły (l km) ·„Szlak osobliwości przyrodniczych" jeden z piękniejszych szlaków przyrodniczych w okolicach Warszawy Liczne pomniki przyrody - dęby, buki, sosny, graby, brzozy czarne. W okresie przedwiośnia łany zawilców Lekko falisty krajobraz, zabytkowy kościółek w Skułach.

4. Osuchów-Lutkówka-Chudolipie-Petryzozy-Grzegorzewice-Skuły-nadlesnictwo Skuły-Zareby ( 25.8 km).·Szlak o dużych wartościach krajobrazowych. Pofałdowany teren, niewielkie kępy lasu, doliny rzeczne, pomniki przyrody, zabytki - kościółki.

5. Skuły-Grzegorzewice-las Petrykowski - Budki Petrykowskie ( 9.3 km) Szlak łącznikowy z rejonu Skuł do doliny Jeziorki i w okolice Grójca. Niewielkie fragmenty leśne, falisty krajobraz Wysoczyzny Rawskiej - teren wznosi się o 50m. okolice źródeł Pisi Tucznej.

6. Młochów - Gajówka Grabów - Krakowiany-Nowiny-Żelechów- Pieńki Zarębskie - nadleśnictwo Skuły -Skuły (19.6 km). Szlak bardzo oryginalny, w pewnych partiach piękny: ładne lasy, rozległe łąki w rejonie źródeł Utraty, pomniki przyrody, zabytki Młochowa, Żelechowa i Skuł.

Przez teren gminy prowadzą szlaki turystyczne:

1. Jaktorów - Kuklówka - Skuły - Żelechów (znaki żółte, 24 km Piesza)

2. Grodzisk Mazowiecki - Osowiec - Kuklówka - Radziejowice (znaki niebieskie, 17 km Piesza)

3. Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Młochów - Żelechów - Grodzisk Mazowiecki (kolarska 35 km)

4. Grodzisk Mazowiecki - Kuklówka - Radziejowice - Żabia Wola - Kaleń - Żelechów - Grodzisk Mazowiecki (kolarska 45 km)

5. Boczki - Łowicz - Sromów - Bolimów - Bolimowski Park Krajobrazowy (Centrum Edukacji Ekologicznej) - Żyrardów - Radziejowice - Kuklówka - Żelechów (2-dniowa, kolarska lub samochodowa, ok. 100 km).

oraz (szlaki powiatu Żyrardowskiego):

1. Szlak rzeki Pisi Tucznej. Przebieg: Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – Kuklówka – Radziejowice (szlak nieznakowany, długości około 30km). Na trasie można zobaczyć:

-Stawy paciorkowe w Petrykozach – źródlisko Pisi Tucznej.
-Ciekawe fragmenty lasów radziejowskich i skulskich, pomniki przyrody, zabytki architektury.
-Skuły: Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej z 1678 roku, pokryty XVIII wieczną polichromią. W otoczeniu kościoła okazy starodrzewu, na cmentarzu zegar słoneczny z XVIII w.
-Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIX w., wokół park krajobrazowy, położony na skarpie nad doliną rzeczki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami (obiekty niedostępne dla zwiedzających, park widoczny z drogi), XIX wieczna kapliczka.
-Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego, pomnik malarza, kościół z początków XX wieku,
-Radziejowice: pałac z XVII w (Dom Pracy Twórczej), otoczony rozległym parkiem, układ zabytkowych alei oraz zabytkowy kościół i cmentarz.


2. Szlak Pisi Gągoliny. Przebieg: Grzegorzewice – Radziejowice – Hamernia – Korytów

Na tej trasie można podziwiać ciekawe obiekty:

-Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIX w., położony w pobliżu lasów skulskich, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
-Radziejowice zespół pałacowo-parkowy, kościół z zespołem zabudowań (dzwonnica, plebania) i cmentarzem, zespół zabytkowych alei.
-Hamernia (k. Radziejowic): kąpielisko, ośrodek campingowy, domki campingowe. Wypożyczalnia sprzętu sportowo – turystycznego, pole namiotowe.
-Korytów: końcowy bieg Pisi Gągoliny, zalew. Zabytkowy układ wsi typu ulicówka.

3. Szlak Ojrzanów – Żelechów – Żabia Wola – Kuklówka – Radziejowice

-Ojrzanów: siedziba rodu Prusów Ojrzanowskich z XIV w., XIX wieczny dworek klasycystyczny otoczony parkiem krajobrazowym z tego samego wieku.
-Żelechów Kościół jednonawowy z wieżą wielokrotnie przebudowywany. Zabytkiem wpisanym do rejestru jest również miejscowy cmentarz, gdzie pochowany jest Józef Chełmoński. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kapliczki.
-Żabia Wola: we wsi klasycystyczny dworek wzniesiony ok. 1800 roku Z tego samego wieku.
-Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego
-Radziejowice: pałac z XVII w toczony parkiem, zespół alei zabytkowych, kościół z budynkami towarzyszącymi.

4. Szlak Grzmiąca – Adamów – Grzymek – Radziejowice

-Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIX w., wokół park krajobrazowy, położony na skarpie nad doliną rzeczki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami (obiekty niedostępne dla zwiedzających), XIX wieczna kapliczka.
-Adamów: wieś na skraju lasów radziejowskich, pomnik przyrody.
-Grzymek: ośrodek rekreacyjno – sportowy, zalew, ośrodek wczasowy
-Radziejowice: pałac z XVII w, wraz z założeniem parkowym, układ zabytkowych alei, zabytkowy kościół wraz z otoczeniem.

5. Szlak Grzegorzewice – Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – Adamów – Radziejowice

-Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIXw., położony w pobliżu lasów skulskich, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
-Stawy paciorkowe w Petrykozach – źródlisko Pisi Tucznej.
-Skuły: Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej z 1678 roku, pokryty XVIII wieczną polichromią. W otoczeniu kościoła okazy starodrzewu, na cmentarzu zegar słoneczny z XVIIIw.
-Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIX w., wokół park krajobrazowy, położony na skarpie nad doliną rzeczki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami.
-Adamów: wieś na skraju lasów radziejowskich, pomnik przyrody.
-Radziejowice: pałac z XVII w toczony parkiem, zespół alei zabytkowych, kościół z budynkami towarzyszącymi.


6. Szlak Petrykozy – Grzegorzewice – Mszczonów – Radziejowice

-Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIXw., położony w pobliżu lasów skalskich, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
-Mszczonów: lokację miasta na prawie chełmińskim otrzymuje w 1377r. Kościół parafialny zbudowany w latach 1862 – 65. Posiada częściowo barokowe wyposażenie wnętrza. Znajduje się tu jeden z nielicznych w kraju gotycki krucyfiks z ruchomymi skrzydłami.
-Radziejowice: pałac z XVII w toczony parkiem, zespół alei zabytkowych, kościół z budynkami towarzyszącymi.