Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Liczba odwiedzających: 12094

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim jest jednym z największych podmiotów leczniczych w zachodniej części województwa mazowieckiego. W swojej strukturze posiada szpitalny oddział ratunkowy, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego (podstawowa opieka zdrowotna, poradnie specjalistyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska).

Struktura Szpitala: (zgodnie z uchwałą nr 286/XXXIV/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku)

Leczenie stacjonarne 

  1. Szpital – Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Kardiologiczny, Kardiologii Inwazyjnej, Neurologiczny, Pediatryczny, Chirurgii Ogólnej, Onkologii Klinicznej/chemioterapia jednego dnia, Urologiczny, Ortopedii i Traumatologii, Neurochirurgiczny, Rehabilitacji Kardiologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Pododdziały: Geriatryczny, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Udarowy, Chirurgii Naczyniowej, Wieloprofilowy Zabiegowy oraz Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MICLU, Blok operacyjny, Stacja Dializ, Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
  2. Zakład Diagnostyki Obrazowej – pracownie: rentgenowska, USG, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. 
  3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – pracownie: hematologii, biochemii, analityki ogólnej, immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi, koagulogii, immunochemii. 
  4. Zakład Mikrobiologii – pracownie: bakteriologii, kontroli zakażeń szpitalnych, badań molekularnych. 
  5. Zakład Diagnostyki Endoskopowej – pracownie: endoskopii, ECPW. 

Leczenie ambulatoryjne 

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna – poradnie: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, Punkt szczepień oraz Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 
  2. Przychodnia Specjalistyczna – Poradnie: Pulmonologiczna, Nefrologiczna, Zdrowia Psychicznego, Neurologiczna, Leczenia Bólu, Diabetologiczna, Kardiologiczna, Endokrynologiczna, Ginekologiczno – Położnicza, Okulistyczna, Urologiczna, Otolaryngologiczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Neurochirurgiczna, Urazowo – Ortopedyczna, Urazowo - Ortopedyczna dla Dzieci, Medycyny Pracy, Spirometrii, Gastroenterologiczna, Endokrynologiczna Osteoporozy, Onkologiczna, Stomatologiczna, Chirurgii Stomatologicznej, Leczenia Uzależnień, Chorób Wewnętrznych, Dermatologiczna, Pediatryczna, Anestezjologiczna, a także Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu, Dzienny Dom Opieki Medycznej. 
  3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej: Poradnia Rehabilitacyjna, Dział Fizjoterapii. 
  4. Transport Sanitarny. 

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja medyczna
tel. (22) 755 90 49
Centralna Rejestracja
tel. (22) 755 91 05
tel. (22) 755 91 07
tel. (22) 755 90 06 (Podstawowa Opieka Zdrowotna) 
Kancelaria
tel. (22) 755 91 12
Sekretariat Dyrekcji
tel. (22) 755 91 
tel./fax (22) 755 91 09
e-mail: sekretariat@szpitalzachodni.pl
http://www.szpitalzachodni.pl/