Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odc. od km 4455 do km 4710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec- etap IV

Liczba odwiedzających: 308

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odc. od km 4455 do km 4710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec- etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrowna, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579.

Powiat otrzymał dotację z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.


Okres realizacji: 2018 rok
Wartość inwestycji: 873 690 zł
Dofinansowanie: 508 800 zł
Wkład własny: 364 890 zł