Informacje o projekcie SOD

Liczba odwiedzających: 1004

koronawirus.JPG (9 KB)

STWORZENIE OTWARTYCH DANYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNO-KOORDYNACYJNEGO DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (PROJEKT SOD) 

Projekt SOD realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.2 – „REACT-EU dla e-usług na Mazowszu”.

Celem Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

W ramach zadania „Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego”,” wykonana została aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla czterech jednostek ewidencyjnych Powiatu Grodziskiego.

 

Projekt realizuje Województwo Mazowieckie. Dofinansowanie całego projektu z UE: 14 230 000 zł. Dla realizowanego zadania przez Powiat Grodziski – 128 679,89 zł.

Więcej informacji o projekcie:
https://geodezja.mazovia.pl/projekty/sod/sod-stworzenie-otwartych-danych.html#oppro