Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej decyzji nr 220/P/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Data: 06.07.2023 r., godz. 16.44    Liczba odwiedzających: 294

w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek własności działki ew. nr 123/7 z obr. 06-03.

 

Obwieszczenie.pdf (253 KB)

Decyzja.pdf (1.61 MB)