Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Liczba odwiedzających: 1117

Samorząd Powiatowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458) został zobligowany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2022.

Ww. Program dotyczący szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Grodziskiego został przyjęty Uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 roku.

Celem Programu jest przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzenie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających zmian, aktywizacji oraz podjęcia działań.

 

Materiały do pobrania:

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.pdf (1.02 MB)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Powiecie Grodziskim w 2023 roku.pdf (720 KB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Okres realizacji programu - rok 2022.pdf (15.39 MB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Okres realizacji programu - rok 2021.pdf (602 KB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Okres realizacji programu - rok 2020.pdf (10.14 MB)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Grodziskim na 2024 rok.pdf (371 KB)